Nørgårdsvej 6, Terpet, 9830 Tårs

Landbrug med 17 ha. jord.

Ældre firlænget landbrugsejendom, hvor der påkræves en del oprydning og istandsættelse.

Fritliggende rødstens stuehus med tegltag og forholdsvis nye dannebrogs termovinduer i plastrammer. Indeholdende: Stue med dobbeltdør til spisestue, stort køkken med tilstødende alrum, entre med trappe til 1. sal, soveværelse, badeværelse med kar, 2 kamre, 1 værelse, spisekammer med lille kælderrum, bryggers med gl. oliefyr.

1. sal er uudnyttet, der har været værelser, som henstår uden opvarmning og isolering. Tegltaget er skummet overalt på undersiden.

Der påkræves omfattende istandættelse og forbedringer på boligdelen.

Det bemærkes, at der er egen vandboring/brønd og der er ingen kendskab til kvaliteten af vandet og unktionsevnen af dette anlæg. Der er fra kommunens side påbud om bedre rensning og derned forbedring af eller udskiftning af eksisterende afløbsforhold.

Udhusene er af blandet stand og duelighed, idet østfløjen er ved at styrte sammen og gl. kostald har fået nyt stålpladetag for ganske kort tid siden, men hvælvinger og vægge er dårlige og bygningen skønnes at skulle nedrives. Ladebygningen er i rimelig stand, men på sydsiden af laden er påbygget afdeling med skrånende tag og denne bygning er i dårlig forfatning, idet taget nogen steder er styrtet sammen og ellers flyder med gl. staldgødning efter kreaturer, der har gået på dybstrøelse.

Bedste udhus er maskinhus på 586 kvm. fra 1976, opført i røde sten og med eternittag. Denne bygning er udlejet for kr. 18.000,- årligt, der står aftalt uopsigelighed og tidsbestemt løbetid i lejekontrakten indtil 01.10.2028, men der er foretaget alternativt opråb på den netop afholdte tvangsauktion på ejendommen, hvorfor en køber ikke skal respektere denne tidsbestemte/uopsigelighed i lejeforholdet.

Der henligger rigtig meget affald og skrammel i bygninger og på grunden rundt omkring bygningssættet, som en køber skal påregne at fjerne. Der er ikke kendskab til om ejendommen har været opvarmet sidste vinter, hvorfor der ikke gives nogen garanti for varme- og vandanlæggets duelighed. Der er p.t. lukket for el til ejendommen.

Ejendommens jordtilliggende er for 4,9 ha. vedkommende beliggende lige op ad bygningerne som lavt engjord, der alene er beregnet til afgræsning, endvidere omhandler den matrikel også arealet, hvorpå der er bygninger, have og gårdsplads. 12,5899 ha. er beliggende ca. 1 km. fra bygningerne hvortil der er adgang af fælles privat grusvej. dette areal er meget kuperet og hovedsagelig tilplantet med træer. Der har ikke været aktiv landbrugsdrift på ejendommens jordtilliggende i flere år og ej heller været søgt ha. støtte herpå.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.